เพราะ RISE เชื่อว่า องค์กรที่ดี
เริ่มต้นจากบุคลากรที่มีคุณภาพ

เราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จทั้งในด้านนวัตกรรมและด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำทั้งของประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียมาเป็นเวลากว่า 5 ปี ผ่านรูปแบบของโปรแกรมเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้อันหลากหลาย ที่ RISE ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเรามีความแตกต่างและโดดเด่นในด้านองค์ความรู้ที่มีความทันสมัยและเครือข่ายวิทยากรชั้นนำในระดับโลก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับองค์ระดับนานาชาติ ทำให้ทั้งหมดหลอมรวมกลายเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคคลที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสู่โลกยุค Disruption
โปรแกรมสำหรับองค์กร
ประเภทของโปรแกรม
Corporate Innovation Bootcamp

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การระบุปัญหาของผู้ใช้ไปจนถึงการสร้างผลิตต้นแบบที่สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรของผู้เข้าร่วมได้จริง ที่สามารถสร้างการปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตได้

ดูรายละเอียด
Leading Innovative Organization

หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำระดับองค์กรได้พัฒนาและเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้นำแห่งองค์นวัตกรรมที่จะช่วยให้รับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนในปัจจุบันและช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้นำให้สามารถชี้นำองค์กรไปใรโลกแห่งนวัตกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Hackathon

กระบวนการเร่งสปีดนวัตกรรม ผ่านการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคิดค้นธุรกิจใหม่ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปทดสอบกับกลุ่มลูกค้าผ่านการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม

ดูรายละเอียด
30-Day challenge

จากทฤษฎี 21 วัน และกฎ 20 ชั่วโมงแรก สู่หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้ท้าทายตัวเองภายในระยะเวลา 30 วัน ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าถึง แนวคิด และ วิธีสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านการเรียนและการปฏิบัติพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

ดูรายละเอียด
Boardgame

บอร์ดเกมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ระดมสมองและได้ลงมือทำจริง ด้วยลักษณะทางกายภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทักษะ ทฤษฎีให้กลายเป็นสิ่งสามารถจับต้องได้

ดูรายละเอียด
Exponential leadership

หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้น ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเริ่มบริหารทีมตัวเอง และผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเสริมทักษะเพื่อให้บริหารคนในทีมได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ดูรายละเอียด
ให้เราร่วมสร้างความสำเร็จให้กับคุณ