เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎี 21 วัน และกฏ 20 ชั่วโมงแรก ที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านได้ท้าทายตัวเองภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงแนวคิดและวิธีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ได้ริเริ่มการสร้างนวัตกรรมให้องค์กร
  • ได้ความรู้ในการนำแนวคิดไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในบริษัท
  • ได้ปลูกฝังความคิดและวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมให้องค์กร
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน
  • Lean Canvas
  • Pitching Clinic
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
  • สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเกมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านเวิร์กช็อปและการมอบหมายภารกิจ
  • รายงานข้อมูลอย่างละเอียดผ่าน RISE Engagement Platform ทั้งการเข้าเรียนของบุคลากร การติดตามและประเมินผลบุคลากร
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

2 วันต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ