เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในระดับต้น ที่กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการบริหารทีมและผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเสริมทักษะเพื่อให้บริหารบุคลากรอย่างมั่นใจมากขึ้น ทั้งงการเริ่มต้นรู้จักรูปแบบการทำงานของตนเอง การเข้าใจความแตกต่างของคนในทีม การกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนให้คนในทีมสามารถพัฒนาศักยภาพได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • ผู้บริหารที่เข้าร่วมได้เข้าใจตนเองในมุมของการบริหารทีม และสามารถรู้วิธีการปรับรูปแบบการทำงานของตนเองให้เหมาะกับบริบทที่หลากหลาย
 • ผู้บริหารที่เข้าร่วมเข้าใจความตกต่างของคนในทีม และสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารที่เข้าร่วมสามารถมอบหมายงาน และพัฒนาศักยภาพของคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรที่ 1:

 • Knowing Self and Others
 • Self-aware Leaders
 • Empathise Team Diversity

โครงสร้างหลักสูตรที่ 2:

 • Leading Team
 • Effective Planning and Delegation
 • Constructive Feedback and Coaching
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Experiential Workshops)
 • การเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Talks)
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Group Discussion)
 • การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวโดยผู้เชี่ยวชาญ (1-1 Mentoring Sessions with Experts)
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

6 สัปดาห์ และครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ