เกี่ยวกับหลักสูตร

กระบวนการเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผ่านการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไปจนถึงการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นจริง และสามารถนำไปทดสอบกับกลุ่มลูกค้าได้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะทด้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • ได้พัฒนาไอเดียนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจใหม่
 • ได้เพิ่มขีดความสามารถของผู้เข้าร่วม
 • ได้เรียนรู้การคิดค้นและพัฒนาไอเดียนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดของเวลา
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมแบบ exclusive
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
 • กิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม (Innovative Forum)
 • กิจกรรม Hackathon
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session)
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการนำเสนอ (Pitching Clinic)
 • การนำเสนอผลงานทางนวัตกรรม (Pitching session)
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
 • กระบวนการเปิดรับสมัคร
 • การจัดกิจกรรมเสวนาด้านนวัตกรรม
 • การจัดกิจกรรม Hackathon
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

2 วัน ต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ