เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาผู้นำนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำระดับสูงขององค์กรเข้ามาเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การระบุปัญหาของผู้ใช้ไปจนถึงการวางกรอบความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในหลักสูตรนี้ ผู้นำองค์กรจะได้พัฒนาและเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้นำแห่งการสร้าง ที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้นำให้สามารถชี้นำองค์กรไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในโลกแห่งนวัตกรรม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำองค์กร
  • ได้เสริมทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำองค์กร
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
  • การเรียนรู้เรื่อง Dimension Of Innovation
  • การเรียนรู้เรื่อง Leadership Role In Innovative Organization
  • การเรียนรู้เรื่อง How Can Leaders Build An Innovative Culture
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Experiential Workshop)
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion Session)
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

6 ชั่วโมงต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ