เพราะในโลกธุรกิจและการทำงานยุคใหม่
ต้องทั้งเก่ง เร็ว และปรับตัวได้ไว

ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ด้าน Management, Technology และ Transformation ของ RISE บวกกับเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญและนักคิดชั้นนำ ทำให้โปรแกรมเฉพาะสำหรับบุคคลทั่วไปของเรากลายเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัว และยากที่จะลอกเลียนแบบ

โดยที่ผ่านมาหลักสูตรของเราได้ทำในสิ่งที่เกินคำว่าเป็นไปได้มากมาย ทั้งการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างเช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หรือวิทยาลัยแบ๊บสัน อันดับหนึ่งด้าน Entrepreneurship ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ หลักสูตรของเรายังสร้างทั้งผู้บริหารองค์กรชั้นนำ บ่มเพาะให้พนักงานกลายเป็นว่าที่ผู้บริหารขององคฺ์กร และยังความร่วมมือทางธุรกิจขนาดใหญ่อีกมากมาย

เริ่มก้าวแรกของความสำเร็จด้วยตัวคุณเองที่นี่
โปรแกรมผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Leadership Transformation)
01
DTX

Digital Transformation eXponential

ดูรายละเอียด
02
MTX

Marketing Transformation eXponential

03
Babson College x RISE

Family Entrepreneurship Transformation Program

โปรแกรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Management Transformation)
02
MAP

Management Acceleration Program

ดูรายละเอียด
โปรแกรมพิเศษ (Special Program)
01
Blitzscaling
02
MVC

Mastering Venture Capital

ดูรายละเอียด
ทริปสัมผัสประสบการณ์จริง (Experiential Trip)
01
Alpha Silicon Valley