เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เน้นการลงมือทำจริงทุกคลาส ผสมผสานการเรียนรู้ ที่จะได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำผ่าน Workshop และการ Mentoring แบบตัวต่อตัวผ่านแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดของ RISE ตอบทุกโจทย์ของผู้จัดการมือใหม่ในยุคการทำงานแบบ Hybrid ให้พร้อมลุยใน 6 สัปดาห์เปลี่ยนตัวเองจากผู้จัดการมือใหม่สู่ผู้จัดการมืออาชีพ ที่พร้อมรับมือกับโลกยุค Digital Transformation และก้าวสู่การเป็นผู้จัดการที่ทุกคนต่างจดจำ หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เน้นการลงมือทำจริงทุกคลาส ผสมผสานการเรียนรู้ ที่จะได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำผ่าน Workshop และการ Mentoring แบบตัวต่อตัวผ่านแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดของ RISE

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • มีความเข้าใจการเป็นผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การเป็นหัวหน้า
  • สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง ผ่านการฝึกลงมือทำจริง
  • เรียนรู้ที่จะรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการทำงานได้
  • พร้อมลุยงานจริงใน 6 สัปดาห์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้นำระดับเริ่มต้น หรือระดับกลางที่ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  • พนักงานที่กำลังจะปรับตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างาน
ประเภท

Management Transformation

ช่วงเวลาที่เรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (09.00 – 12.00 น.)

สถานที่เรียน

Gaysorn Urban Resort และออนไลน์

สถานะของหลักสูตร

เปิดรับสมัคร

ราคา

49,000 บาท

เริ่มก้าวแรกของความสำเร็จด้วยตัวคุณเองที่นี่