เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร DTX – Digital Transformation Xponential ออกแบบมาสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องการทรานส์ฟอร์มองค์กรของคุณให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ภายในระยะเวลาเพียง 12 สัปดาห์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง รับคำปรึกษาจริง ที่เน้น Workshop-driven, Hands-on Projects และ Experiential Learning จาก Global Practitioners ตัวจริง ที่ได้รับการยอบรับจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 8,000 คน เพื่อให้คุณสามารถกลับไปเริ่มลงมือทำต่อได้ทันทีหลังทุกคลาสเรียน

พร้อมกลยุทธ์ในการผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม 1% ของมูลค่า GDP ให้กับประเทศไทย

เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้