RISE UNIVERSITY

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต

เริ่มเรียนรู้ตอนนี้
RISE คือสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค
ที่มีพันธกิจหลักในการผลักดันให้เกิดการเพิ่ม 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

โดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อเร่งสปีดนวัตกรรมผ่านโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากกว่า 400 องค์กรทั่วทวีปเอเชีย ซึ่งบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ระดับการออกแบบกลยุทธ์ไปจนถึงการปฏิบัติที่สร้างนวัตกรรมได้จริง รวมถึงการเป็น Advisory Board ที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ไปจนถึงติดตามผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมขององค์กร
20000+
สตาร์ทอัพในเครือข่าย
100%
ในการสร้างความสำเร็จให้กับพาร์ตเนอร์
8000+
ผู้บริหารและบุคลากรที่ผ่านการเทรนนิ่งโดย RISE
33M
จำนวนนาทีที่ RISE ได้สร้างความรู้ให้กับองค์กรและบุคลากรมากมาย
500M$
มูลค่าความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประเภทหลักสูตร
องค์กรที่ร่วมงานกับเรา
ให้เราร่วมสร้างความสำเร็จให้กับคุณ